Organisatie

Het Kruispunt Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie en gelooft daarbij in de kracht van de presentiebenadering. Onze medewerkers en vrijwilligers gaan met ‘mensen van de straat’ relaties aan op basis van wederkerigheid. Simpele menselijkheid en medemenselijkheid vormen de kern van deze relaties.

Coördinator
Sandra Sennef

Straatpastor
Lucy Geertman

Bestuur
Patrick Chatelion Counet (voorzitter)
Leo Kool (penningmeester)
Remco Graat (secretaris)
Arie de Vries (bestuurslid)
Pauli Dings (bestuurslid)

ANBI
Stichting Het Kruispunt Nijmegen is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Dit betekent voor u dat uw donatie aftrekbaar is van de inkomsten of –vennootschapsbelasting. Meer hierover leest u op de site van de belastingdienst. Doneren kan via deze link. Hartelijk dank voor wat u wilt geven!

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Klik op deze pagina voor jaarverslagen en financiële jaarverslagen.