Ook een leuke manier om ons te volgen: via Facebook!

Het Kruispunt Nijmegen zoekt vrijwilligers!

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zet zich in voor de dak- en thuislozen van Nijmegen. Dat gebeurd op verschillende manieren, met muziek, koken en creatief bezig zijn. Vaste waarde zijn laagdrempeligheid, zingeving, gezelligheid en afleiding van het leven op straat.

We zoeken nieuwe vrijwilligers die ons regelmatig komen helpen bij een van onze activiteiten in de Titus Brandsmakapel in Nijmegen-centrum, vlakbij busstation Plein 1944. Denk aan onze creatieve inloop op de maandag, lekker koken op de donderdag, muziek op vrijdag of de straatviering op de zondag.

Natuurlijk kunt u eerst een keertje (of vaker) meelopen om te kijken of het wat voor u is. Informeer vrijblijvend bij onze straatpastoor Lucy Geertman (telefoon: 0653476060, e-mail: lucy[at]kruispuntnijmegen.nl).
 

Straatpastor Lucy in De Gelderlander

In het kader van haar aanstelling medio 2018 vertelt Lucy Geertman in De Gelderlander van 27 december 2018 over haar werk bij Het Kruispunt Nijmegen en haar contact met de daklozen van Nijmegen. Klik hier voor een impressie van het artikel.

Het volledige artikel is te verkrijgen bij De Gelderlander, of informeer bij het bestuur van Het Kruispunt Nijmegen via e-mail: bestuur[at]kruispuntnijmegen.nl.

Voor inlichtingen over het werk van een straatpastoor of het werken met dak- en thuislozen, neem contact op met Lucy Geertman (telefoon: 0653476060, e-mail: lucy[at]kruispuntnijmegen.nl).
 

Even voorstellen: straatpastor Lucy

Mijn naam is Lucy Geertman en ik ben 54 jaar. Ik heb theologie gestudeerd en heb een paar jaar als vrijwilligster gewoond en gewerkt in de internationale en oecumenische gemeenschap van Taizé (Frankrijk). Ik heb levensbeschouwing gegeven op middelbare scholen en werkte op verschillende plaatsen voor het Leger des Heils. Meest recentelijk werkte ik als straatpastor in Hoorn. Daarbij zet ik mij al twintig jaar als vrijwilliger in voor de straat- en buurtwerk in de armste wijken van de Mexicaanse stad Leon. Het project 'Niños Don Bosco' heeft speciale aandacht voor straatkinderen en hun familie.

Straatpastor bij Het Kruispunt Nijmegen

Sinds juni 2018 ben ik straatpastor voor Nijmegen. Ik houd van de straat, ik ben er door gefascineerd en ik voel me er thuis. Ik zie het als een geschenk en kans om allerlei mensen op te zoeken en te ontmoeten om met hen in gesprek te gaan, vooral met hen die kwetsbaar, buitengesloten, verslaafd, ontheemd, dakloos en eenzaam zijn. Daarbij ben ik regelmatig aanwezig bij de activiteiten in de kapel om een luisterend oor te bieden aan bezoekers en vrijwilligers. Op zondag ga ik voor met de oecumenische straatviering in de Titus Brandsmakapel en ben regelmatig aanwezig bij de activiteiten in de kapel om een luisterend oor te bieden aan bezoekers en vrijwilligers. Tevens ga ik voor bij uitvaarten en herdenkingsvieringen voor overleden dak- en thuislozen in onze kapel of elders. Het is heel belangrijk dat ook zij een waardig afscheid krijgen. Het Kruispunt biedt de mogelijkheid om van overleden dak- en thuislozen afscheid te nemen op een manier die bij hen past.

Het verschil maken

Als oecumenisch pastor hoop ik voor Het Kruispunt Nijmegen en de stad Nijmegen het verschil te kunnen maken voor de mensen die vaak vergeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat het nu meer dan ooit nodig is om daadwerkelijk en concreet werk te maken van “De Werken van Barmhartigheid” en te leven naar het Evangelie. Ik geloof dat mensen niet door eigen schuld op straat terechtkomen en dat iedereen een tweede of derde kans verdient.  

Ik hoop velen van jullie binnenkort te mogen begroeten om nader kennis te maken en waar mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Lucy
 

Straatpastor Harrie in Volzin Magazine

In de editie van Volzin van april 2018 vertelt straatpastor Harrie Lennaerts over zijn werk voor Het Kruispunt Nijmegen en zijn contact met de doelgroep. Het werk van een straatpastor in Nijmegen. Voor een impressie van het interview klik hier.

Het volledige artikel te verkrijgen bij Volzin, of informeer bij het bestuur van Het Kruispunt Nijmegen via e-mail: bestuur[at]kruispuntnijmegen.nl.

Volg ons via