Ook een leuke manier om onze nieuwtjes te volgen: via Facebook!

Stichting Het Kruispunt zoekt: geestelijk verzorger

Het Kruispunt Nijmegen biedt (voormalig) dak- en thuisloze mensen een gastvrije en veilige ruimte om zich even thuis te voelen. Een bevlogen groep vrijwilligers begeleidt wekelijks verschillende activiteiten, waarbij een niet-oordelende houding en het bieden van een luisterend oor centraal staan. Om de veertien dagen is er in de Titus Brandsmakapel een open, laagdrempelige viering. Ook datgene waarvoor Het Kruispunt in 1998 is opgericht – het bieden van een waardige uitvaart voor mensen van de straat – behoort nog steeds tot de kerntaken van de stichting.

Wij zijn op zoek naar:

Een geestelijk verzorger (m/v) met een warm hart voor mensen aan de rafelrand van de samenleving. Je hebt een open houding en kunt empathisch en zonder oordeel luisteren. Enerzijds ontmoet je mensen tijdens activiteiten van Het Kruispunt, waar je ook vrijwilligers ondersteunt in het omgaan met (zingevings)vragen vanuit de doelgroep. Anderzijds ben je graag bereid om, letterlijk, de straat op te gaan om daar mensen te ontmoeten in hun eigen omgeving.

Je bent in staat om op authentieke en laagdrempelige wijze voor te gaan tijdens kleinschalige vieringen op zondag. Daarbij zoek je aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep. Ook heb je ervaring in het bieden van begeleiding bij schakelmomenten in het leven, zoals ziekte en sterven en ben je bereid om voor te gaan in uitvaarten die recht doen aan de overledene.

Wat wij vragen:

  • Een pastor/geestelijk verzorger met een afgeronde opleiding in de theologie of religiewetenschappen (HBO of universitair);
  • Iemand met geduld en empathie, maar ook iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat, die duidelijk grenzen aan kan geven;
  • Iemand die zowel zelfstandig kan opereren als kan samenwerken met onze coördinator, de kartrekkers van de verschillende activiteiten en onze vrijwilligers;
  • Iemand die beleid kan ontwikkelen op het gebied van zorg, ethiek en zingeving en die vrijwilligers hierin ook kan ondersteunen en toerusten;
  • Iemand die contacten legt en onderhoudt met externe partners, zoals maatschappelijke, kerkelijke en religieuze organisaties in de omgeving.

Wat wij bieden:

  • Een aanstelling voor 24 uur per week;
  • Een jaarcontract met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd;
  • Een functie die ingedeeld in salarisschaal 7 van de CAO Welzijn en Dienstverlening.
  • Vergoeding van telefoonkosten;
  • Een dynamische werkomgeving, waar geen dag hetzelfde is.

Geïnteresseerd?

Stuur je c.v. en sollicitatiebrief vóór 7 maart naar Leo Kool van het stichtingsbestuur. Ook voor vragen kun je bij hem terecht: leokool@planet.nl (06-51315016). De gespreksrondes zullen plaatsvinden medio maart 2018.

 

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 geeft een uitgebreid beeld van 'het mooie - en tegelijk razend ingewikkelde werk van het Kruispunt', zoals voorzitter Karlien Haak schrijft in het voorwoord.

Tegenvallers waren er genoeg in 2016: ziektes, mensen die wegvallen, zorgen om financieel rond te komen. Karlien Haak: 'En dat in een samenleving die soms zo hard lijkt. Waar mensen van de straat makkelijk worden weggezet als mislukt. “Het maakt niemand nog wat uit”, zong Appie in een hartverscheurend liedje bij de laatste herdenking op Jonkerbosch. “Hij is het allemaal zo moe. Want het maakt niemand nog wat uit.”

'Maar als ik terugkijk naar 2016, en als ik dit jaarverslag lees, dan overheerst dankbaarheid en trots. Op de mensen die stonden te stralen omdat ze hun levensverhaal op papier kregen en omdat het zulke prachtige boekjes werden. Op bezoekers die kleine stapjes vooruit zetten in hun leven en dat graag deelden met de mensen van Kruispunt. Trots op de rauwe kunst, de kwetsbare liedjes, de zelfgemaakte maaltijden, de bezoeken aan de gevangenis, de nieuwe vrijwilligers.'

'Hoe invoelbaar de tekst van Appie ‘het maakt niemand nog wat uit’. Het is niet waar. Het maakte hem wat uit, anders had hij daar niet gestaan. Het maakt ons wat uit. Ik hoop dat het gevoel is dat ook bij u als lezer overheerst, bij het lezen van dit kleurrijke jaarverslag van Kruispunt van 2016.'

Klik hier om het jaarverslag te lezen.

 

In memoriam: pater Fons Meijers msc 

Op 21 april 2017 overleed Fons Meijers, missionaris van het Heilig Hart, op zijn 77e verjaardag. Hij was één van de oprichters van het Kruispunt. Hij schreef zelf eens in een brief:

"Voor mezelf denk ik wel eens dat kwetsbare mensen
het beste in mij oproepen en zo van mij een goed mens maken.

Zonder dat ze zich ervan bewust zijn,
worden ze voor mij een soort
'wandelend' geweten, mij in ieder geval tot zegen."

Fons was geheel en al een missionaris van het Heilig Hart: barmhartigheid en trouw waren kernbegrippen van zijn leven. Hij sloot niemand uit: mensen van de straat, probleem-jongeren, vluchtelingen. Ze hoorden er allemaal bij. Wij geloven dan ook dat ook hij nu in een hemels gezelschap verkeert.

 

Jaarverslag 2015

Ons jaarverslag 2015 staat online, klik hier om het te lezen en bekijken.

Volg ons via