De straatviering
Zondag tweewekelijks om 12.00 uur

Een gezamenlijk moment van bezinning en het gebruik maken van rituelen als uitingsvorm kenmerken de oecumenische straatvieringen op zondag in de kapel.

Een plek voor ontmoeting,
even stilstaan bij het leven 
en gewoon kunnen zijn wie je bent.

Tijdens de viering spreken we met elkaar over een thema en de (on)zin van het leven. Er wordt bijgepraat over wat er in de afgelopen week op straat is gebeurd, aandacht gevraagd voor 'de jongens/meiden' met wie het slecht gaat en er wordt ruimte gemaakt om kaarsjes aan te steken.

Aansluitend is er voor de liefhebbers koffie en boterhammen, met een gebakken eitje van Nando.

De Titus Brandsmakapel opent voor inloop en koffie een half uur eerder. Om twee uur is het programma afgelopen en wordt de kapel gesloten.