Straatpastoraat

"Mensen van de straat" leven niet volgens kantooruren of van afspraak tot afspraak; ze leven vaak van dag tot dag en van de ene levensbehoefte naar de andere. Bij tij, maar meestal bij ontij hebben ze behoefte aan een gesprek of een luisterend oor. 

Onze straatpastor Lucy probeert daarom meer op straat of ter plekke aanwezig te zijn. Daar vinden ontmoetingen plaats, waarbij het vertrouwen in elkaar kan groeien. Wanneer er dan dingen gebeuren die moeilijk alleen te verwerken zijn is er iemand bij wie je terecht kunt en die samen met jou wil zoeken naar antwoorden, of gewoon wil luisteren en verstaan.

Daarnaast worden mensen bezocht in gevangenis, ziekenhuis en op locaties van maatschappelijke opvang.

De Baan

De vrouwen die op "de baan" (tippelzone in het Nijmeegse centrum) werken, vormen in vele opzichten een zeer kwetsbare groep. Gewoonweg aandachtig aanwezig zijn en een luisterend oor bieden is soms zeer gewenst. Regelmatig zijn onze vaste vrijwilligsters, Winy en Monique, aanwezig op "de baan" en bieden zij ruimte voor dat waar op dat moment behoefte aan is.