Jongeren Muziekproject

Het Jongeren Muziekproject is een project voor en met straatervaren jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. De opzet van het project  is deze jongeren een laagdrempelige, veilige en stimulerende plek te bieden, waar zij terecht kunnen met hun verhaal en onze vrijwilligers en anderen kunnen ontmoeten.

Het project draait sinds juni 2011 iedere vrijdagmiddag. Het is daadwerkelijk een plek geworden waar de deelnemers zichzelf kunnen zijn, zich kunnen uiten, hun grenzen kunnen verleggen en hun zelfvertrouwen kunnen vergroten.

Elke activiteit wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd.

We willen de veilige plek voor de jongeren behouden, de wijze waarop we nu bezig zijn continueren, de kracht en magie behouden en ruimte bieden voor processen en dat wat zich niet vooraf laat omschrijven.

Projectleider is Joost van Tilborg.